Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Gmina Miejska Nowa Ruda  / Żłobki
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Żłobki Żłobki

Sprawozdanie finansowe rok 2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - Plik do pobrania >>>Tutaj<<<

Bilans jednostki budżetowej - Plik do pobrania >>>Tutaj<<<

Rachunek zysków i strat jednostki - Plik do pobrania >>>Tutaj<<<

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Plik do pobrania >>>Tutaj<<<

 

Aktualny rejestr żłobków i klubów dziecięcych

 

Numer pozycji rejestru

Dane instytucji

13736/Z

Typ instytucji: Żłobek
Nazwa: Żłobek Miejski Numer 1 w Nowej Rudzie
Lokalizacja instytucji: WOJ. DOLNOŚLĄSKIE > Powiat kłodzki > Nowa Ruda (M)
ul. Kłodzka 7

Adres WWW żłobka/klubu: Brak danych

E-mail żłobka/klubu: zlobekmiejski.nowaruda@gmail.com

Telefon żłobka/klubu: 748723138
Liczba miejsc: 42
Liczba dzieci zapisanych: 42
Opłata godzinowa - podstawowa opłata ponoszona przez rodziców za pobyt dziecka (bez zniżek i bez wyżywienia): 0.0 zł
Opłata za wyżywienie - dzienna: 1.2 zł
Zniżka: Brak danych
Godziny otwarcia: Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 6:30-16:30
Czy żłobek/klub jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki?: TAK
Podmiot prowadzący - nazwa: Gmina Miejska Nowa Ruda
Podmiot prowadzący - adres Rynek 1
57-400 Nowa Ruda
Podmiot prowadzący - NIP: 8851533338
Podmiot prowadzący - REGON: 890717935
Podmiot prowadzący - numer pozycji rejestru: 13747/P

Adres WWW podmiotu prowadzącego żłobek/klub: www.um.nowaruda.pl

Czy podmiot prowadzący zawiesił działalność gospodarczą?: NIE

 Link do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/lista/zk?nts=55020308041

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Głównego Księgowego Żłobka Miejskiego Nr 1 w Nowej Rudzie ul. Kłodzka 7

Plik do pobrania >>>Tutaj<<<

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Intendenta Żłobka Miejskiego Nr 1 w Nowej Rudzie ul. Kłodzka 7

Plik do pobrania >>>Tutaj<<<

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Konserwatora Żłobka Miejskiego Nr 1 w Nowej Rudzie ul. Kłodzka 7

Plik do pobrania >>>Tutaj<<<

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Pielęgniarki Żłobka Miejskiego Nr 1 w Nowej Rudzie ul. Kłodzka 7

Plik do pobrania >>>Tutaj<<<

Pierwszy nabór dzieci przed rozpoczęciem działalności Żłobka, prowadzony będzie od dnia 1 października do 30 listopada 2018 roku

Wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka Miejskiego nr 1 w Nowej Rudzie

Plik do pobrania >>>Tutaj<<<

Oświadczenia:

Oświadcznie o wielodzietnośći rodziny dziecka

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy

Plik do pobrania >>>Tutaj<<<

Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Żłobka Miejskiego Nr 1 w Nowej Rudzie

Plik do pobrania >>>Tutaj<<<

Uchwała Nr 427/XLVI/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim Nr 1 w Nowej Rudzie

Plik do pobrania >>>Tutaj<<<

Uchwała Nr 417/XLV/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 1 w Nowej Rudzie i nadania statutu

Plik do pobrania >>>Tutaj<<<


Plik do pobrania:

Decyzja w sprawie wykreślenia z rejestrów żłobków i klubów dziecięcych.

Do pobrania >>>TUTAJ<<<


Rejestr żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda

 Organ prowadzący rejestr: Burmistrz Miasta Nowa Ruda Nowa Ruda

 Wpis nr: IS 1 / 2015

 Nazwa żłobka - Żłobek Niepubliczny „Kraina Malucha”

 Podmiot prowadzący- Iwona Leszczyńska „ Kraina Malucha” ,

57-402 Nowa Ruda , ul. Radkowska 22

NIP 885 1315015

REGON 0224142885

Miejsce prowadzenia żłobka 57-402 Nowa Ruda , ul. Radkowska 22

Liczba miejsc w żłobku - 8

Data dokonania wpisu: dnia 16 lutego 2015 roku

 

Uchwała Nr 33/III/15

Rady Miejskiej Nowej Rudy

z dnia 4 lutego 2015 r.

 

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz.594, zm. z 2013r. Dz. U. poz. 645, poz. 1318 z 2014r. Dz. U. Poz. 379 poz. 1072), w związku z art. art. 55 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( t.j. Dz.U. z 2013. poz. 1457 ) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala :

§ 1

Przyjmuje się następujący plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi prowadzącymi działalność na terenie Miasta Nowa Ruda;

1. W każdym żłobku, klubie dziecięcym przeprowadza się jeden raz w roku kontrolę w zakresie warunków i jakości sprawowanej w nich opieki.

2. Niezależnie od planu nadzoru pierwszą kontrolę przeprowadza się w terminie 3 miesięcy od rozpoczęcia działalności przez podmiot.

 

§ 2.

Kontrolinadzorczejdokonujezespółskładającysięz2osóbupoważnionychprzezBurmistrzaMiastaNowaRuda.

§ 3

 

Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się protokół.

Protokół z czynności nadzorczych zawiera:

  1. Nazwę i siedzibę nadzorowanej placówki.

  2. Imiona i nazwiska osób upoważnionej do czynności nadzorczych .

  3. Imiona i nazwiska osób w obecności której wykonano czynności kontrolne.

  4. Termin przeprowadzenia kontrolnych czynności nadzorczych.

  5. Zakres czynności nadzorczych.

  6. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym stan zastały w kontrolowanej placówce w świetle przepisów, wskazanie nieprawidłowości, zalecenia.

7. Uwagi zgłaszane przez podmiot prowadzący placówkę do ustaleń zawartych w

protokole.

8. Podpisy osób kontrolujących i kontrolowanego.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznejdata wytworzenia2015-02-18
data udostępnienia2015-02-18
sporządzone przezFester Kazimierz
opublikowane przezMaciej Nikadon
ilość odwiedzin3913
rejestr zmianzobacz »
Gmina Miejska Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda, tel.: 74 872 03 00, fax: 74 872 22 68, miasto@um.nowaruda.pl, http://www.um.nowaruda.pl
Przydatne informacje
 Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@