Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieści się w Nowej Rudzie przy ul. Niepodległości 45C (obok stacji Orlen) i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16, a w soboty w godzinach 8-13. Telefon: 748725463.


 Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda

 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda, zwanego dalej PSZOK.

 2. Do PSZOK odpady mogą dostarczać wyłącznie mieszkańcy Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminy Nowa Ruda oraz osoby świadczące usługi transportu odpadów do PSZOK na rzecz właścicieli nieruchomości z w/w gmin. Od w/w osób odpady przyjmowane są nieodpłatnie po udokumentowaniu faktu zamieszkania na terenie wymienionych gmin. W PSZOK prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady.

 3. Dostarczający odpady zobowiązany jest do wypełnienia formularza przyjęcia odpadów w PSZOK stanowiący załącznik do regulaminu. Dokument wypełniany jest w dwóch egzemplarzach.

 4. PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych odpadów komunalnych.

5. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach i pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i mienia.

 6. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, zasad BHP i ppoż oraz stosowania się do znaków.

 7. Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

§ 2. 1. PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz w soboty od 8.00 do 13.00 przez cały rok za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.

 2. Pracownik obsługujący PSZOK dokonuje ważenia wyselekcjonowanych odpadów komunalnych i identyfikacji ich rodzaju.

 3. Pracownik obsługujący PSZOK nie wyjmuje przewiezionych odpadów komunalnych z pojazdu jedynie wskazuje miejsce ich rozładunku, wyjątek stanowią odpady niebezpieczne, które zostają umieszczone przez pracownika obsługującego PSZOK w przeznaczonym do tego miejscu.

 § 3. 1. Odpady komunalne należy dostarczyć do PSZOK posegregowane i niezanieczyszczone innym odpadami.

 2. Odpady komunalne można dostarczać do PSZOK samochodami nieprzekraczającymi dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 Mg.

 3. Odpady zielone, tj. trawa, liście, ścinki gałęzi i żywopłotów przyjmowane będą w workach foliowych lub kontenerach – pojemnikach.

 4. Dostarczone odpady wielkogabarytowe (meble, skrzynie, wózki itp.) do PSZOK muszą byćopróżnione z innych zawartości.

 5. Dostarczone opony do PSZOK to zużyte opony, które stanowią odpady komunalne.

 6. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć z podziałem na odpowiednie frakcje (szkło,okna, gruz betonowy lub ceglany).

 § 4. 1. PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 -papier i tektura

 -tworzywa sztuczne,

 -drewno i opakowania z drewna,

 -metale

 -opakowania wielomateriałowe,

 -szkło

 -tekstylia,

 -zużyte opony,

 -odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

 -lampy i urządzenia zawierające rtęć i freony,

 -zużyte baterie i akumulatory

 -zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 -meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 -przeterminowane leki,

 -chemikalia,

- odpady budowlane i rozbiórkowe.

 § 5. 1. PSZOK nie przyjmuje:

 -odpadów innych niż komunalne,

 -odpadów w ilościach i charakterze wskazującym na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej.

 § 6. 1. Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej: www.nowaruda.biuletyn.net.

 2. Każda zmiana Regulaminu będzie publikowana na 14 dni przed wejściem w życie.

 

 

 data wytworzenia2014-11-19
data udostępnienia2014-11-19
sporządzone przezMarta Krupa
opublikowane przezMarta Krupa
ilość odwiedzin562
rejestr zmianzobacz »
Gmina Miejska Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda, tel.: 74 872 03 00, fax: 74 872 22 68, miasto@um.nowaruda.pl, http://www.um.nowaruda.pl
Przydatne informacje
 Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@