Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Druki i wnioski do pobrania Druki i wnioski do pobrania


Wydział spraw obywatelskich

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego SO
 2. Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenia imprezy masowej SO
 3. Pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców SO
 4. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B SO
 5. Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców SO
 6. Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców SO
 7. Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców SO
 8. Wniosek o zameldowanie na pobyt stały / na pobyt czasowy SO
 9. Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego /z pobytu czasowego ponad 3 miesiące SO
 10. Wniosek- zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej, rozrywkowej
 11. Wniosek o wypłatę utraconego zarobku  przez żołnierza rezerwy
 12. Wniosek - zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym SO
 13. Oświadczenie przewodniczącego zgromadzenia -zał.do wniosku SO
 14. Wniosek zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym - postepowanie uproszczone SO
 15. Wniosek o udostępnienie dokumnetacji związanej z dowodem osobistym

 16. Wniosek o upstepnienie danych z dowodów osobistych tryb jednostkowy

 17. Wniosek o udostepnienie danych 2015

 18. Zgłoszenie pobytu czasowego

 19. Zgłoszenie pobytu stałego

 20. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu za granicę

 21. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę RP

 22. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

 23. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

 24. Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru dowodów osobistych SO

Ewidencja działalności gospodarczej

 1. Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG-1 /(wniosek dotyczy: zarejestrowania działalności gospodarczej, zmian wpisu, zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, wznowienia
  wykonywania działalności gospodarczej, likwidacji działalności gospodarczej).

         2. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
         3. Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
         4. Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
         5. Wniosek o zmianę danych w licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób  taksówką.
         6. Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
         7. Wniosek o wydanie zgody na wydłużenie czasu pracy otwarcia placówki detalicznej, zakładu gastronomicznego lub zakładu usługowego dla ludności.


Wydział mienia komunalnego

 1. Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
 2. Wniosek o przydział lokalu mieszkalnego.
 3. Wniosek na sprzedaż lokalu MK
 4. Wniosek o zamianę mieszkania MK
 5. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności MK
 6. Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony
  przed bezdomnymi zwierzętami
 7. Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy/najmu gruntu MK
 8. Wniosek o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy/najmu gruntu MK
 9. Wniosek o rozwiązanie umowy dzierżawy/najmu gruntu MK
 10. Wniosek o zarejestrowanie psa MK
 11. Wniosek o nadanie numeru porządkowego
 12. Wniosek o sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
 13. Wzór wniosku  o udzieleniezezwolenie w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 14. Deklaracja opiekuna społecznego kotów
 15. Wniosek o sprzedaz dzialki

Referat ochrony środowiska

Referat dochodów

 1. Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości RD
 2. Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o figurowanie w ewidencji podatku rolnego,  leśnego, od nieruchomości o pow gospodarstwa rolnego i o wysokości rocznego dochodu z gospodarstwa rolnego RD
 3. Wniosek w sprawie wydania zaświadczenia o spłacie zobowiązań wynikających z tytułu kupna nieruchomości na raty oraz przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu RD
 4. Zgoda na przetwarzanie danych przez Referat Dochodów
 5. DN zał nr 1 Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości osoby prawne
 6. DR zał nr 2 Deklaracja w sprawie podatku rolnego ososby prawne

 7. DL- zał nr 3 Deklaracja w sprawie podatku leśnego- osoby prawne

 8. IN zał. nr 4 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości osoby fizyczne

 9. IR zał nr 5 Informacja w sprawie podatku rolnego osoby fizyczne

 10. IL zał. nr 6 Informacja w sprawie podatku leśnego osoby fizyczne

 11. Załącznik Z zał nr 7- dane o nieruchomosciach- osoby fizyczne i osoby prawne

 12. Oświadczenie -o osobie odpowiedzialnej za sporządzenie deklaracji- osoby prawne

 13. Wniosek o zwrot nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych
 14. Zalacznik Nr 1 do uchwały Nr 455/LII/14 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 3 wrzesnia 2014 roku w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiebiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis
 15. Zalacznik Nr 2 do uchwaly Nr 455/LII/14 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 3 wrzesnia 2014 roku w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiebiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis
 16. Zalacznik Nr 3 do uchwały Nr 455/LII/14 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 3 września 2014 roku w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis
 17. Zalacznik Nr 4 do uchwaly Nr 455/LII/14 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 3 września 2014 roku w sprawie programu pomocy udzielanej przedsiębiorcom na terenie miasta Nowa Ruda w ramach pomocy de minimis
 18. Wzór formularza informacji przedstawianach przez przedsiębiorcę przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 19. Deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1
 20. Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1a
 21. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych
 22. Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

 


Referat zagospodarowania przestrzennego

 1. WNIOSEK WZT
 2. Wniosek  Celu Publicznego
 3. Uzupełnienie wycofanie wniosku
 4. Wniosek  o przeniesienie WZT
 5. Wniosek o zmiane decyzji
 6. Zgoda na zmianę WZT
 7. Wniosek o ostatecznośc decyzji
 8. Wniosek o wydanie kopii uwierzytelnionych
 9. Wniosek o wypis z wyrysem
 10. Wniosek - zaświadczenie
 11. Wniosek o wydanie kopii uwierzytelnionych
 12. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wydział organizacyjny i kadr

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (Rp-7) OR
 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu OR
 3. Wniosek o wydanie uwierzytelnionych kopii dokumentów ze zlikwidowanej jednostki
 4. Wniosek o udostępnienie akt sprawy
 5. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Urząd Stanu Cywilnego

DRUKI I WNIOSKI OD NR. 1 DO 18 SKOMPRESOWANE
(W FORMACIE RAR)

 1. Zgłoszenie urodzenia dziecka USC
 2. Uznanie ojcostwa USC
 3. Uznanie ojcostwa dziecka poczętego USC
 4. Zmiana imienia dziecku USC
 5. Ślub cywilny USC
 6. Ślub wyznaniowy USC
 7. Skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego USC
 8. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego USC
 9. Powrót do nazwiska noszonego  przed zawarciem małżeństwa USC
 10. Sporządzenie aktu zgonu USC
 11. Transkrypcja USC
 12. Wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa sporządzonego za granicą USC
 13. Wpisanie do polskich ksiąg aktu zgonu sporządzonego za granica USC
 14. Odtworzenie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą USC
 15. Odtworzenie aktu zgonu sporządzonego za granicą USC
 16. Wpisanie do polskich ksiąg zdarzenia z zakresu stanu cywilnego powstałego, a nie zarejestrowanego za granicą USC
 17. Uzupełnienie treści aktu urodzenia USC
 18. Wniosek o wydobycie aktu USC

 

Wydział Infrastruktury Społecznej

 1. Przedszkola niepubliczne rozliczenia końcowe roczne.
 2. Przedszkola niepubliczne wnioski i przyznanie dotacji na rok
 3. Przedszkola niepubliczne informacja miesieczna rozliczenie
 4. Zabytki sprawozdanie dotacji zabytków
 5. Zabytki wzór wniosku dofinansowanie zabytków
 6. Młodociani pracownicy oświadzenie o otrzymaniu pomocy de minimis
 7. Młodociani pracownicy wniosek o dofinansowanie
 8. Młodociani pracownicy wniosek pomoc de minimis
 9. Młodociani pracownicy zawiadomienie o zawarciu umowy

 

Wydział Rozwoju Miasta

         1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Referat Turystyki i Promocji

 1. Procedura wpisu.
 2. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.
 3. Załącznik nr 1 -  opis obiektu.


data wytworzenia2013-03-19
data udostępnienia2013-03-19
sporządzone przezGizka Łukasz
opublikowane przezŁukasz Gizka
ilość odwiedzin9371
rejestr zmianzobacz »
Gmina Miejska Nowa Ruda, ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda, tel.: 74 872 03 00, fax: 74 872 22 68, miasto@um.nowaruda.pl, http://www.um.nowaruda.pl
Przydatne informacje
 Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting INTERmedi@