Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia Ogłoszenia Wydziału Rozwoju
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej” - Ogłoszenia Wydziału Rozwoju, menu 262, artykuł 3029 - BIP - Gmina Miejska Nowa Ruda”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ogłoszenia Wydziału Rozwoju

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”

 

---- obraz.png 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2007-2013

 

 

 

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”

 

 

Mając świadomość wagi procesu konsultacji społecznych będących podstawą prowadzenia dialogu obywatelskiego i społecznego, zgodnie z art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1235 z późn. zm.), w dniach od 19 stycznia do 8 lutego 2015 r. przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dla projektu „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej”.

 

Dokument został opracowany w ramach projektu pn.: „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Zbiorowego”.

Konsultacje przeprowadzono na obszarze 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej. W okresie ich trwania projekt dokumentu dostępny był w siedzibie Gminy Wałbrzych, a także w formie elektronicznej na stronie www Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu (BIP oraz aktualności) oraz gmin wchodzących
w skład Aglomeracji Wałbrzyskiej.

 

Informacja o konsultacjach została zamieszczona:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w aktualnościach internetowych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu;

  • na stronach internetowych gmin należących do Aglomeracji Wałbrzyskiej;

  • na stronie internetowej poświęconej Aglomeracji Wałbrzyskiej;

  • na portalu społecznościowym Facebook – profil Miasta Wałbrzycha;

  • w tygodniku DB2010, kolportowanym na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej.

 

Uwagi można było wnosić w formie pisemnej i elektronicznej, jak również w trakcie otwartego dla wszystkich zainteresowanych spotkania konsultacyjnego, zorganizowanego w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu w dniu 26.01.2015 r.

 

Przedstawiona do konsultacji społecznych prognoza oddziaływania na środowisko to dokument rozważający skutki realizacji projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej. Wypełniając kwestionariusz wniosków i uwag, można było wyrazić swoje opinie na temat ww. dokumentu, zasygnalizować główne potrzeby i problemy w tym zakresie.

 

W terminie konsultacji społecznych wpłynęły wnioski o uzupełnienie treści przedmiotowego dokumentu. Nie spowodowały one zmian w oddziaływaniu projektu na środowisko. W związku
z tym uwzględniono je w całości.

 

Załączniki:

  • Podsumowanie dotyczące sposobu uwzględnienia wyników prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej

  • Streszczenie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

  • Załącznik nr 1 Formularz zgłaszania uwag/wniosków

  • Załącznik nr 2 Lista projektów strategicznych wdrażanych w formule pozakonkursowej

  • Załącznik nr 3 Lista projektów komplementarnych możliwych do realizacji w formule poza ZIT

Podsumowanie dotyczące sposobu uwzględnienia wyników prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorial - tutaj

Streszczenie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - tutaj

Załącznik 1 - tutaj

Załącznik 2 - tutaj

Załącznik 3 - tutaj

Metryka

data wytworzenia
2015-03-17
data udostępnienia
2015-03-17
sporządzone przez
Przemysław Herter
opublikowane przez
Anna Zawiślak
ilość odwiedzin
577
rejestr zmian
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.