Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie
Menu góra
Strona startowa Gmina Miejska Nowa Ruda Urząd Miasta Komórki organizacyjne Wydział Spraw Obywatelskich (SO)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydział Spraw Obywatelskich (SO) , bieżące, menu 105 - BIP - Gmina Miejska Nowa Ruda”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Spraw Obywatelskich (SO)

Wydział Spraw Obywatelskich (SO)

Do Wydziału Spraw Obywatelskich należy realizacja zadań:

 

 

Do Wydziału Spraw Obywatelskich należy realizacja zadań:

1.sprawy z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, repatriacji

w szczególności:

 1. przygotowywanie dokumentacji związanej z uruchomieniem i przeprowadzeniem procedury repatriacyjnej, opracowanie zasad udzielenia pomocy repatriantom,

 2. prowadzenie i aktualizacja rejestru mieszkańców w systemie teleinformatycznym,

 3. aktualizacja rejestru PESEL na podstawie zgłoszeń meldunkowych i decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie ustawy o ewidencji ludności,

 4. nadawanie i zmiana numeru PESEL

 5. wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców, rejestru PESEL,

 6. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wymeldowania i zameldowania i wydawanie merytorycznych decyzji,

 7. udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu udostępniania tych danych,

 8. udostępnianie danych osobowych z rejestru PESEL,oraz wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu udostępniania tych danych,

 9. przesyłanie dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat,

 10. przyjmowanie wniosków o wydawanie dowodu osobistego,

 11. wydawanie dowodów osobistych,

 12. wydawanie decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego bądź jego unieważnienia,

 13. przyjmowanie zgłoszeń o utracie dowodu osobistego, zniszczeniu, podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych, wydawanie zaświadczeń w tym zakresie,

 14. prowadzenie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,

 15. udostępnianie danych osobowych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodem osobistym, oraz wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu udostępniania tych danych,

 16. wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych oraz z dokumentacji związanej z dowodem osobistym,

 17. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach stałego rejestru wyborców,

 18. sporządzanie i aktualizacja spisów wyborców dla przeprowadzenia wyborów i referendów, wydawanie decyzji w sprawach spisu wyborców,

 19. wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,

 20. sporządzenie pełnomocnictw do głosowania,

 21. przyjmowanie zgłoszeń w spawach zgromadzeń publicznych oraz nadzór nad przebiegiem,

 22. wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych oraz nadzór nad przebiegiem, sporządzenie sprawozdania do GUS-u,

 23. zgłoszenie imprezy kulturalno-rozrywkowej nie będącej imprezą masową,

2.sprawy związane z obowiązkiem wojskowym:

 1. sporządzanie rejestru mężczyzn i kobiet objętych rejestracją wojskową,

 2. sporządzanie list osób podlegających wezwaniu do kwalifikacji wojskowej, udział w kwalifikacji wojskowej, prowadzenie dokumentacji z tym związanej,

3.z zakresu obrony cywilnej, ochrony ludności, zarządzania kryzysowego:

 1. realizacja zadań obronnych:

  a/ prowadzenie i aktualizacja dokumentacji Stałego Dyżuru,

  b/ opracowywanie i aktualizacja Planu operacyjnego funkcjonowania miasta i zestawu

  zadań obronnych

  c/prowadzenie szkoleń obronnych

 2. opracowywanie i aktualizacja planów akcji kurierskiej w zakresie:

  a/doręczanie kart powołania dla żołnierzy rezerwy oraz wezwań do wykonania świadczeń

  rzeczowych i osobistych,

  b/rozplakatowanie obwieszczeń dotyczących ogłoszenia powszechnej mobilizacji na

  podstawie planu,

 3. opracowanie planu świadczeń osobistych i rzeczowych przewidzianych do wykonania w przypadku ogłoszenia mobilizacji oraz w czasie wojny, wydawanie decyzji w sprawie nałożenia świadczeń oraz wezwań do ich wykonania, wydawanie decyzji o zajęciu nieruchomości na potrzeby zakwaterowania sił zbrojnych,

 4. planowanie zadań z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności, opracowanie i aktualizacja Planu obrony cywilnej miasta Nowa Ruda,

 5. sporządzanie we współpracy z Wydziałem Infrastruktury i Inwestycji „miejskiego programu opieki nad zabytkami w sytuacjach kryzysowych”,

 6. przygotowanie i aktualizacja systemu wykrywanie i alarmowania,

 7. przygotowanie oraz kierowanie akcjami ratunkowymi, ewakuacją ludności, koordynowanie działaniami ratowniczymi,

 8. prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenie w sprzęt powodziowy oraz zarządzanie ewakuacji z terenów zagrożonych,

 9. opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią, przygotowywanie dokumentów w sprawie ogłoszenia i odwołania pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,

4. z zakresu zarządzania kryzysowego:

 1. organizacja i funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego, planowanie i podejmowanie działań w przypadku powstania zdarzeń zagrażających życiu, zdrowiu oraz mieniu mieszkańców miasta,

 2. opracowywanie i aktualizacja Planu zarządzania kryzysowego miasta Nowa Ruda,

 3. koordynowanie działania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

 4. współpraca z służbami porządkowymi w mieście Nowa Ruda.

5.z zakresu ochotniczych straży pożarnych:

 1. planowanie budżetu ochotniczych straży pożarnych i nadzór na jego realizacją,

 2. zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP, wyposażenie w sprzęt, umundurowanie,

 3. ubezpieczanie członków OSP i pojazdów pożarniczych,

 4. zapewnienie członkom OSP badan lekarskich,

 5. naliczanie ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach, działaniach ratowniczych oraz szkoleniach i ćwiczeniach,

 

 

Metryka

sporządzono
2013-03-14 przez Gizka Łukasz
udostępniono
2013-03-14 00:00 przez Postrach Barbara
zmodyfikowano
2023-04-25 10:15 przez Postrach Barbara
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
6525
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.