Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie
Menu góra
Strona startowa Gmina Miejska Nowa Ruda Miejskie Jednostki Organizacyjne Miejska Biblioteka Publiczna Organizacja
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Organizacja , bieżące, menu 151 - BIP - Gmina Miejska Nowa Ruda”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Organizacja

Organizacja

Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie

Podstawa prawna - Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Rudzie stanowiący złącznik do Uchwały Nr 237/XXIX/00 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 13.XII.2000r. oraz Uchwały Nr 87/XI/03 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 24.IX.2003r.

1. Na czele biblioteki stoi Dyrektor, który:
a)zarządza całokształtem działalności i jest za nią odpowiedzialny,
b)ustala szczegółową organizację wewnętrzną biblioteki,
c)reprezentuje bibliotekę na zewnątrz,
d)prowadzi politykę kadrową biblioteki (zatrudnia, zwalnia, awansuje pracowników działalności podstawowej i obsługi).
e)gospodaruje budżetem biblioteki i jest odpowiedzialny za jego prawidłowe wykorzystanie.

Ponad to do obowiązków Dyrektura biblioteki należy:
a)czuwanie nad właściwym doborem książek oraz kontrola zakupu nowych książek,
b)współpraca z innymi bibliotekami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami kulturalnymi prowadzącymi działalność kulturalnooświatową,
c)sprawuje nadzór organizacyjny i merytoryczny nad placówkami bibliotecznymi na terenie miasta Nowa Ruda

2. W skład biblioteki wchodzą następujące działy lub samodzielne stanowiska pracy:

- Administracyjno-gospodarczy
- Gromadzenia i opracowania zbiorów.
- Udostępnianie zbiorów.

3. Dział Administracyjno-gospodarczy.

Obsada: 7 etatów, w tym:

- Główny księgowy - 1 etat,
- sprzątaczka MBP - 2 etaty,
- filia nr 1 - l/4 etatu.
- filia nr 3 i 4 - 1 etat,
- konserwator+palacz CO - 1 etat,
- stróż - 1,5 etatu,
- pracownik służb BHP - 1/4 etatu.

Funkcje Kierownika działu pełni Dyrektor MBP.

Do zadań działu należy:
1.Realizacja budżetu, plany, sprawozdawczość ogólna i finansowa, inne prace finansowo-gospodarcze.
2.Inwentaryzacja zasobów bibliotecznych.
3.Utrzymanie w porządku i czystości, zgodnie z wymaganiami higieniczno-sanitanrymi pomieszczeń w budynku biblioteki i wokół otoczenia budynku.
4.Załatwienie spraw gospodarczych biblioteki.
5.Sprawowanie pieczy nad bezpieczeństwem budynku biblioteki, jej wyposażeniem, oraz urządzeniami instalacyjnymi.
6.Wykonywanie napraw i konserwacja uszkodzonych urządzeń w bibliotece i jej filiach niewymagających uprawnień specjalistycznych.
7.Utrzymanie w ruchu ciągłym w okresie grzewczym pieca gazowego CO.

4. Gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych.

Obsada: 1 pracownik, pełny etat; bibliotekarz - informatyk.

Do obowiązków pracownika należy:
1.Zakup księgozbioru dla wszystkich placówek podległych MBP.
2.Prowadzenie katalogu centralnego zakupu.
3.Opracowanie księgozbioru, prowadzenie selekcji książek ( ubytkowanie ), skontrum księgozbioru, reorganizacja katalogów.
4.Opracowywanie zbiorów płyt, taśm i innych materiałów audiowizualnych.
5.Szkolenie pracowników w zakresie obsługi i pracy na komputerach.
6.Stała dbałość o sprawność i stan techniczny, posiadanych komputerów.
7.Prowadzenie strony internatowej o bibliotece oraz obsługa poczty elektronicznej.
8.Dbanie o sieć internetową biblioteki.

5. Udostępnianie zbiorów.

Obsada: 13 etatów w tym;

Wypożyczalnia dla dorosłych – 4 etaty,
Oddział dla dzieci - 3 etaty,
Czytelnia - 2 etaty,
Filia nr 1, 3, 4 - 4 etaty
Punkty biblioteczne - obsługa w zakresie własnej placówki.

Do obowiązków w/w placówek należy:
1.Wykonywanie prac związanych z bezpośrednią obsługą czytelników.
2.Prowadzenie właściwej dokumentacji danej placówki.
3.Organizowanie form pracy z czytelnikiem.
4.Dbałość o wygląd estetyczny placówki, aktualizowanie wystaw książek oraz inne formy pracy propagujące książkę i czytelnictwo.
5.Prowadzenie punków bibliotecznych, oraz czuwanie nad ich prawidłowym funkcjonowaniem.
6.Prowadzenie służby informacyjno-bibliograficznej, wypożyczeń międzybibliotecznych.
7.Prowadzenie książki życzeń i zażaleń.
8.Współpraca z Kołem Przyjaciół Biblioteki.
9.Załatwianie spraw administracyjno-gospodarczych kierowanej placówki.
10.Sporządzanie plonów i sprawozdań dotyczących kierowanej placówki.

Obowiązki ogólne wszystkich pracowników MBP

1.Znajomość i przestrzeganie przepisów, norm ogólnych, regulaminów wewnętrznych, zarządzeń, instrukcji itp. w zakresie zajmowanego stanowiska i dotyczące wykonywanej pracy.
2.Sumienne i rzeczowe wykonywanie wymaganych obowiązków i otrzymanych poleceń służbowych przez przełożonego.
3.Zgłoszenie zwierzchnikowi o niedociągnięciach zaistniałych lub mogących powstać w toku pracy i przedstawienie propozycji usprawnienia własnej pracy lub innych odcinków działalności.
4.Zachowanie drogi służbowej przy wykonywaniu obowiązków.
5.Wnikliwe, bezstronne i uprzejme załatwianie stron.
6.Przestrzeganie zasad dobrego współżycia, oraz dbałość o właściwe stosunki międzyludzkie.
7.Subordynacja wobec swojego bezpośredniego przełożonego i przełożonych wyższego stopnia.
8.Wyrównanie strat bibliotece zaistniałych na skutek niewykonania lub nienależytego wykonywania powierzonych obowiązków.

 

Schemat Organizacyjny MBP

Metryka

sporządzono
2013-03-15 przez Gizka Łukasz
udostępniono
2013-03-15 00:00 przez Łukasz Gizka
zmodyfikowano
2013-03-15 10:36 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1960
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.