Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie
Menu góra
Strona startowa Ochrona Środowiska i Gospodarka Odpadami Komunalnymi Ochrona Środowiska Decyzje Środowiskowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Decyzje Środowiskowe, bieżące, menu 197 - BIP - Gmina Miejska Nowa Ruda”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Decyzje Środowiskowe

Data wytworzenia 2024-04-17, ostatniej modyfikacji 2024-04-17 10:50

ZAWIADOMIENIE- OBIWESZCZENIE z dnia 17.04.2024 r. o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie z uwagi na konieczność dalszej analizy uzupełnienia materiału. Został wyznaczony nowy termin rozstrzygnięcia sprawy tj. do dnia 16 maja 2024

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE z dnia 17.04.2024 r. o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie z uwagi na konieczność dalszej analizy uzupełnienia materiału. Został wyznaczony nowy termin rozstrzygnięcia sprawy tj. do dnia 16 maja 2024 znajduje się <<<tutaj>>>
Data wytworzenia 2024-04-16, ostatniej modyfikacji 2024-04-16 13:00

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE z dnia 16.04.2024 r. o zebraniu całości dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia relacji ZZU SRP Now

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE z dnia 16.04.2024 r. o zebraniu całości dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia relacji ZZU SRP Nowa Ruda – ZZU Słupiec” znajduje się <<<tutaj>>>
Data wytworzenia 2024-04-15, ostatniej modyfikacji 2024-04-15 09:59

Zawiadomienie - Obwieszczenie dot. wydania przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie PGW Wody Polskie opinii dot. przedsięwzięcia "Przebudowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia relacji ZZU SRP Nowa Ruda-ZZU Słupiec".

Zawiadomienie - Obwieszczenie dot. wydania przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie PGW Wody Polskie opinii dot. przedsięwzięcia "Przebudowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia relacji ZZU SRP Nowa Ruda-ZZU Słupiec" znajduje się <<<tutaj>>>
Data wytworzenia 2024-03-27, ostatniej modyfikacji 2024-04-15 09:56

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu Decyzji dla Matplast sp. z o. o. - "Rozbudowa terenu przemysłowego należącego do Matplast sp. z o. o."

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) informuję, że:  Burmistrz Miasta Nowa Ruda w dniu 27.03.2024 r. wydał decyzję znak: OŚ.6220.1.2024.12.MK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa terenu przemysłowego należącego do
Data wytworzenia 2024-03-20, ostatniej modyfikacji 2024-03-20 11:57

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE z dnia 20.03.2024 r. o wydaniu opinii przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiego, że dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia o średnicy DN80 mm i ciśnieniu

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE z dnia 20.03.2024 r. o wydaniu opinii przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskiego, że dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia o średnicy DN80 mm i ciśnieniu 1,6 MPa w obrębie działki nr 198 obręb 3-Nowa Ruda” nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko znajduje się <<<tutaj>>>
Data wytworzenia 2024-03-06, ostatniej modyfikacji 2024-03-12 11:49

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE z dn. 05.03.2024 r. o postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, wyrażającym opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia relacji ZZU SRP N

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE z dn. 05.03.2024 r. o postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, wyrażającym opinię, że dla przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia relacji ZZU SRP Nowa Ruda – ZZU Słupiec” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko znajduje się << >>
Data wytworzenia 2024-03-08, ostatniej modyfikacji 2024-03-08 10:55

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE z dnia 08.03.2024 dot. wezwania przez RDOŚ we Wrocławiu w celu złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. „Przebudowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia o średnicy DN80 mm i ciśnieniu

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE z dnia 08.03.2024 dot. wezwania przez RDOŚ we Wrocławiu w celu złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia pn. „Przebudowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia o średnicy DN80 mm i ciśnieniu 1,6 MPa w obrębie działki nr 198 obręb 3 -Nowa Ruda” znajduje się <<<tutaj>>>
Data wytworzenia 2024-03-06, ostatniej modyfikacji 2024-03-06 11:24

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE z dnia 01.03.2024 r. o złożeniu wyjaśnień przez Inwestora dot. przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia relacji ZZU SRP Nowa Ruda – ZZU Słupiec” na wezwanie Regionalnego Dyrektora

ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE z dnia 01.03.2024 r. o złożeniu wyjaśnień przez Inwestora dot. przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia relacji ZZU SRP Nowa Ruda – ZZU Słupiec” na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu znajduje się <<<tutaj>>>
1 / 12
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.