Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie
Menu góra
Strona startowa Ochrona Środowiska i Gospodarka Odpadami Komunalnymi Ochrona Środowiska Udostępnienie informacji o środowisku
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Udostępnienie informacji o środowisku , bieżące, menu 199 - BIP - Gmina Miejska Nowa Ruda”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Udostępnienie informacji o środowisku

Udostępnienie informacji o środowisku

Wymagane dokumenty

W przypadku informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) należy złożyć pisemny wniosek.

Informację niewymagającą wyszukiwania, która może być przekazana w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, Rynek 11, parter, pokój 1 lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Nowej Rudzie, Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda, adres skrzynki e-puap: /8de798qldx/skrytka

Opłaty

Brak opłat skarbowych.

Pobiera się opłaty za wyszukiwanie informacji, sporządzanie kopii dokumentów lub danych, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, oraz za przesyłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową. Wysokość opłat określają: art. 26 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.).

Termin i sposób załatwienia

Termin załatwienia sprawy:
- bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku

- termin ten może jednak zostać wydłużony do 2 miesięcy ze względu na wysoki stopień skomplikowania sprawy.

Sposób załatwienia sprawy:
Informacje niewymagające wyszukiwania, które mogą być przekazane w formie ustnej, udostępnia się bez pisemnego wniosku.

Informacje, których udostępnienie następuje przez przygotowanie i przekazanie kopii dokumentów lub danych wymagają pisemnego wniosku.

W razie odmowy udostępnienia informacji, w przypadkach określonych w Prawie ochrony środowiska, organ wydaje stosowną decyzję odmawiającą udostępnienia wnioskowanych informacji.

Podstawa prawna

  • art. 8-28 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1094 ze zm.),

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Nowa Ruda, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru).

Inne informacje

Dodatkowe informacje udzielane są: Wydział Ochrony Środowiska, Rynek 11, I  i II piętro, pok. 104, 208 tel. 74 872 0321, 74 872 0329 oraz pok. 204, tel. 74 872 03 19, 530 324 520

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do publicznej wiadomości:

1. Decyzję nakazującą posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania z dnia 21.05.2024 r. 

 

 

 

 

Metryka

sporządzono
2010-08-12 przez Krupa Marta
udostępniono
2010-08-12 00:00 przez Krupa Marta
zmodyfikowano
2024-05-23 23:17 przez Krupa Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3774
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.