Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie
Menu góra
Strona startowa Gmina Miejska Nowa Ruda Rada Miejska Kadencja 2014 - 2018 Komisje Stałe Rady Komisja Zdrowia i Ekologii Plany Pracy
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Plany Pracy, bieżące, menu 312 - BIP - Gmina Miejska Nowa Ruda”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Plany Pracy

Plany Pracy

Plan pracy Komisji Zdrowia i Ekologii na rok 2017 do pobrania >> tutaj<<

Plan pracy Komisji Zdrowia i Ekologii na rok 2016 do pobrania >>tutaj<<


PLAN PRACY

KOMISJI ZDROWIA I EKOLOGII

VII KADENCJI RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE
NA 2015 ROK.

I. Ochrona zdrowia

1. Funkcjonowanie ZOZ i jednostek lecznictwa otwartego w Nowej Rudzie:

- informacja na temat dokonywanych remontów w szpitalu w Nowej Rudzie

- informacja na temat podpisanych kontraktów na rok 2015 z Narodowym Funduszem Zdrowia ZOZ w Kłodzku i NZOZ w Nowej Rudzie;

- Działalność Pogotowia Ratunkowego w systemie ratownictwa medycznego – Szpitalny Oddział Ratunkowy.

- Informacja na temat dostępnych dla mieszkańców Nowej Rudy programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

- profilaktyka zdrowotna w szkołach.

-Współpraca ze Starostwem Powiatowym i radnymi.

II. Program Ochrony Środowiska dla miasta Nowa Ruda

1. Ocena stanu środowiska w Nowej Rudzie

- gospodarka odpadami w mieście

- powietrze atmosferyczne

- uciążliwe dla środowiska zakłady przemysłowe

- rekultywacja terenów pogórniczych

2. Oczyszczanie ścieków i zaopatrzenie w wodę mieszkańców miasta

- funkcjonowanie ZWiK

- plany i dokumentacje dla m. Nowa Ruda w zakresie inwestycji całkowitego uporządkowania kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej.

- oczyszczalnia ścieków

- jakość i cena wody

- kanalizacja sanitarna w mieście

3. Zieleń w mieście

- pielęgnacja terenów zielonych

- parki, place zabaw, skwery

- lasy komunalne

- tworzenie małej architektury zielonej

4. Gospodarka odpadami komunalnymi

- funkcjonowanie NUK

- wdrożenie pełnej segregacji odpadów w mieście

- likwidacja dzikich wysypisk

- odpady niebezpieczne (likwidacja azbestu)

5. Edukacja w zakresie ochrony środowiska

- współpraca ze szkołami i Polskim Klubem Ekologicznym i organizacjami pozarządowymi;

- podejmowanie działań mających na celu propagowanie i ochronę walorów środowiska naturalnego

6. Stan potoku Dzik oraz Włodzicy i jej dopływów

- działania na rzecz naprawy umocnień brzegowych potoków: Dzik i Włodzica.

7. Polityka energetyczna w mieście

- media energetyczne

- ograniczanie niskiej emisji

- termomodernizacja

8. Określenie obszarów ekologicznego zagrożenia na terenie miasta

- Stan sanitarny miasta

- Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Nowa Ruda

9. Opracowanie priorytetów środowiskowych w aspekcie sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego miasta zgodnych z złożeniami ekorozwoju

10. Analiza wpływu inwestycji na ochronę środowiska

III. Kierunki rozwoju turystyki w mieście

- inwestycje (ścieżki rowerowe i inna infrastruktura, w tym zagospodarowanie zieleni wokół wieży widokowej na Górze Anny i wieży spinaczkowej)

- strategie ingerencji w krajobraz i środowisko

- promocja walorów turystycznych Nowej Rudy:

- informacja o przygotowaniu miasta do sezonu turystycznego

IV. Działania związane z bieżąca pracą Rady Miejskiej:

- opiniowanie planu budżetu;

- analiza sprawozdania Burmistrza Miasta z wykonania budżetu miasta za 2015

-rozpatrywanie spraw bieżących dotyczących zakresu działania Komisji;

- opiniowanie uchwał;

- współpraca z komisjami RM;

- opiniowanie innych dokumentów związanych z ochroną środowiska;

- sprawozdania z prac komisji.

 

Regina Wałęsa

 

 

Metryka

sporządzono
2015-01-12 przez Wójcikowska Violetta
udostępniono
2015-01-12 00:00 przez Violetta Wójcikowska
zmodyfikowano
2016-12-29 13:22 przez Wójcikowska Violetta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1597
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.