Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie
Menu góra
Strona startowa Gmina Miejska Nowa Ruda Żłobki
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Żłobki, bieżące, menu 322 - BIP - Gmina Miejska Nowa Ruda”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Żłobki

Żłobki

 

Sprawozdanie finansowe rok 2019

Sprawozdanie finansowe - Plik do pobrania >>>Tutaj<<<

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Dyrektor Żłobka Miejskiego Nr 1 w Nowej Rudzie ogłasza konkurs na stanowisko

Głównego Księgowego Żłobka Miejskiego nr 1  w Nowej Rudzie

Plik do pobrania >>>Tutaj<<<

Informacja o ilości kandydatów spełniających wymogi formalne w ogłoszonym konkursie  na stanowisko Głównego Księgowego Żłobka Miejskiego Nr 1 w Nowej Rudzie

Plik do pobrania >>>Tutaj<<<

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Głównego Księgowego Żłobka Miejskiego Nr 1 w Nowej Rudzie

Plik do pobrania >>>Tutaj<<<

 

Sprawozdanie finansowe rok 2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - Plik do pobrania >>>Tutaj<<<

Bilans jednostki budżetowej - Plik do pobrania >>>Tutaj<<<

Rachunek zysków i strat jednostki - Plik do pobrania >>>Tutaj<<<

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Plik do pobrania >>>Tutaj<<<

 

Aktualny rejestr żłobków i klubów dziecięcych

 

Numer pozycji rejestru

Dane instytucji

13736/Z

Typ instytucji: Żłobek
Nazwa: Żłobek Miejski Numer 1 w Nowej Rudzie
Lokalizacja instytucji: WOJ. DOLNOŚLĄSKIE > Powiat kłodzki > Nowa Ruda (M)
ul. Kłodzka 7

Adres WWW żłobka/klubu: Brak danych

E-mail żłobka/klubu: zlobekmiejski.nowaruda@gmail.com

Telefon żłobka/klubu: 748723138
Liczba miejsc: 42
Liczba dzieci zapisanych: 42
Opłata godzinowa - podstawowa opłata ponoszona przez rodziców za pobyt dziecka (bez zniżek i bez wyżywienia): 1.58 zł
Opłata za wyżywienie - dzienna: 11 zł
Zniżka - Wielodzietność/Karta Dużej Rodziny: 50.0%
Zniżka - Rodzeństwo uczęszczające do instytucji: 50.0%
Godziny otwarcia: Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek 6:30-16:30
Czy żłobek/klub jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki?: TAK
Podmiot prowadzący - nazwa: Gmina Miejska Nowa Ruda
Podmiot prowadzący - adres Rynek 1
57-400 Nowa Ruda
Podmiot prowadzący - NIP: 8851533338
Podmiot prowadzący - REGON: 890717935
Podmiot prowadzący - numer pozycji rejestru: 13747/P

Adres WWW podmiotu prowadzącego żłobek/klub: www.um.nowaruda.pl

Czy podmiot prowadzący zawiesił działalność gospodarczą?: NIE

 Link do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://rejestrzlobkow.mpips.gov.pl:8443/lista/zk?nts=55020308041

Wniosek o przyjęcie dziecka do Żłobka Miejskiego nr 1 w Nowej Rudzie

Plik do pobrania >>>Tutaj<<<

Oświadczenia:

Oświadcznie o wielodzietnośći rodziny dziecka

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy

Plik do pobrania >>>Tutaj<<<

Uchwała Nr 427/XLVI/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim Nr 1 w Nowej Rudzie

Plik do pobrania >>>Tutaj<<<

Uchwała Nr 417/XLV/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 1 w Nowej Rudzie i nadania statutu

Plik do pobrania >>>Tutaj<<<

 

Plik do pobrania:

Decyzja w sprawie wykreślenia z rejestrów żłobków i klubów dziecięcych.

Do pobrania >>>TUTAJ<<<

 

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Miejskiej Nowa Ruda

 Organ prowadzący rejestr: Burmistrz Miasta Nowa Ruda Nowa Ruda

 Wpis nr: IS 1 / 2015

 Nazwa żłobka - Żłobek Niepubliczny „Kraina Malucha”

 Podmiot prowadzący- Iwona Leszczyńska „ Kraina Malucha”,

57-402 Nowa Ruda, ul. Radkowska 22

NIP 885 1315015

REGON 0224142885

Miejsce prowadzenia żłobka 57-402 Nowa Ruda, ul. Radkowska 22

Liczba miejsc w żłobku - 8

Data dokonania wpisu: dnia 16 lutego 2015 roku

 

Uchwała Nr 33/III/15

Rady Miejskiej Nowej Rudy

z dnia 4 lutego 2015 r.

 

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz.594, zm. z 2013r. Dz. U. poz. 645, poz. 1318 z 2014r. Dz. U. Poz. 379 poz. 1072), w związku z art. art. 55 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( t.j. Dz.U. z 2013. poz. 1457 ) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala:

§ 1

Przyjmuje się następujący plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi prowadzącymi działalność na terenie Miasta Nowa Ruda;

1. W każdym żłobku, klubie dziecięcym przeprowadza się jeden raz w roku kontrolę w zakresie warunków i jakości sprawowanej w nich opieki.

2. Niezależnie od planu nadzoru pierwszą kontrolę przeprowadza się w terminie 3 miesięcy od rozpoczęcia działalności przez podmiot.

 

§ 2.

Kontrolinadzorczejdokonujezespółskładającysięz2osóbupoważnionychprzezBurmistrzaMiastaNowaRuda.

§ 3

 

Z przeprowadzonych czynności nadzorczych sporządza się protokół.

Protokół z czynności nadzorczych zawiera:

  1. Nazwę i siedzibę nadzorowanej placówki.

  2. Imiona i nazwiska osób upoważnionej do czynności nadzorczych.

  3. Imiona i nazwiska osób w obecności której wykonano czynności kontrolne.

  4. Termin przeprowadzenia kontrolnych czynności nadzorczych.

  5. Zakres czynności nadzorczych.

  6. Opis ustalonego stanu faktycznego, w tym stan zastały w kontrolowanej placówce w świetle przepisów, wskazanie nieprawidłowości, zalecenia.

7. Uwagi zgłaszane przez podmiot prowadzący placówkę do ustaleń zawartych w

protokole.

8. Podpisy osób kontrolujących i kontrolowanego.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej

Metryka

sporządzono
2015-02-18 przez Fester Kazimierz
udostępniono
2015-02-18 00:00 przez Nikadon Maciej
zmodyfikowano
2022-02-21 12:10 przez Nikadon Maciej
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
8081
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.