Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie
Menu góra
Strona startowa Ochrona Środowiska i Gospodarka Odpadami Komunalnymi Gospodarka Odpadami Komunalnymi Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), bieżące, menu 360 - BIP - Gmina Miejska Nowa Ruda”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

!!!UWAGA!!! Od 01.07.2023 r. zmianie ulega numer kontaktowy do PSZOK. Nowy numer telefonu: 798 860 625.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieści się w Nowej Rudzie przy ul. Niepodległości 45C (obok stacji Orlen) i czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16, a w soboty w godzinach 8-13. Telefon: 748725463.

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony jest przez Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o. o. z/s w Nowej Rudzie przy ul. Stefana Żeromskiego nr 2, 57-400 Nowa Ruda.

 

  Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda

 

§ 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Miejskiej Nowa Ruda, zwanego dalej PSZOK.

 2. Do PSZOK odpady mogą dostarczać wyłącznie mieszkańcy Gminy Miejskiej Nowa Ruda oraz Gminy Nowa Ruda oraz osoby świadczące usługi transportu odpadów do PSZOK na rzecz właścicieli nieruchomości z w/w gmin. Od w/w osób odpady przyjmowane są nieodpłatnie po udokumentowaniu faktu zamieszkania na terenie wymienionych gmin. W PSZOK prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady.

 3. Dostarczający odpady zobowiązany jest do wypełnienia formularza przyjęcia odpadów w PSZOK stanowiący załącznik do regulaminu. Dokument wypełniany jest w dwóch egzemplarzach.

 4. PSZOK nie przyjmuje niesegregowanych odpadów komunalnych.

5. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach i pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach, w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i mienia.

 6. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, zasad BHP i ppoż oraz stosowania się do znaków.

 7. Na terenie PSZOK dzieci mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

§ 2. 1. PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz w soboty od 8.00 do 13.00 przez cały rok za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.

 2. Pracownik obsługujący PSZOK dokonuje ważenia wyselekcjonowanych odpadów komunalnych i identyfikacji ich rodzaju.

 3. Pracownik obsługujący PSZOK nie wyjmuje przewiezionych odpadów komunalnych z pojazdu jedynie wskazuje miejsce ich rozładunku, wyjątek stanowią odpady niebezpieczne, które zostają umieszczone przez pracownika obsługującego PSZOK w przeznaczonym do tego miejscu.

 § 3. 1. Odpady komunalne należy dostarczyć do PSZOK posegregowane i niezanieczyszczone innym odpadami.

 2. Odpady komunalne można dostarczać do PSZOK samochodami nieprzekraczającymi dopuszczalnej masy całkowitej 3,5 Mg.

 3. Odpady zielone, tj. trawa, liście, ścinki gałęzi i żywopłotów przyjmowane będą w workach foliowych lub kontenerach – pojemnikach.

 4. Dostarczone odpady wielkogabarytowe (meble, skrzynie, wózki itp.) do PSZOK muszą byćopróżnione z innych zawartości.

 5. Dostarczone opony do PSZOK to zużyte opony, które stanowią odpady komunalne.

 6. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć z podziałem na odpowiednie frakcje (szkło,okna, gruz betonowy lub ceglany).

 § 4. 1. PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 -papier i tektura

 -tworzywa sztuczne,

 -drewno i opakowania z drewna,

 -metale

 -opakowania wielomateriałowe,

 -szkło

 -tekstylia,

 -zużyte opony,

 -odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

 -lampy i urządzenia zawierające rtęć i freony,

 -zużyte baterie i akumulatory

 -zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 -meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 -przeterminowane leki,

 -chemikalia,

- odpady budowlane i rozbiórkowe.

 § 5. 1. PSZOK nie przyjmuje:

 -odpadów innych niż komunalne,

 -odpadów w ilościach i charakterze wskazującym na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej.

 § 6. 1. Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej: www.nowaruda.biuletyn.net.

 2. Każda zmiana Regulaminu będzie publikowana na 14 dni przed wejściem w życie.

 

 

 

Metryka

sporządzono
2014-11-19 przez Marta Krupa
udostępniono
2014-11-19 00:00 przez Krupa Marta
zmodyfikowano
2023-06-21 16:49 przez Krupa Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
6320
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.