Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie
Menu góra
Strona startowa Ochrona Środowiska i Gospodarka Odpadami Komunalnymi Gospodarka Odpadami Komunalnymi Stawki opłat
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Stawki opłat , bieżące, menu 363 - BIP - Gmina Miejska Nowa Ruda”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Stawki opłat

Stawki opłat

Stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -

Gmina Miejska Nowa Ruda

 

Dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wprowadzono obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

 1. Dla nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady:

Opłata przy wypełnianiu obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny wynosi:

- od 01.12.2022 r. - 41,00 zł od osoby za miesiąc /20,50 zł od osoby za miesiąc dla osób, które posiadają kartę dużej rodziny / 36,90 zł od osoby za miesiąc dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (ulga w wysokości 10% stawki podstawowej).

- od 01.04.2022 r. - 38,00 zł od osoby za miesiąc /19,00 zł od osoby za miesiąc dla osób, które posiadają kartę dużej rodziny / 34,20 zł od osoby za miesiąc dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (ulga w wysokości 10% stawki podstawowej).

- do 31.03.2022 r. - 35,00 zł od osoby za miesiąc /17,50 zł od osoby za miesiąc dla osób, które posiadają kartę dużej rodziny / 31,50 zł od osoby za miesiąc dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (ulga w wysokości 10% stawki podstawowej).

- do 30.04.2021 r. - 32,00 zł od osoby za miesiąc /16,00 zł od osoby za miesiac dla osób, które posiadają kartę dużej rodziny / 28,80 zł od osoby za miesiąc dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (ulga w wysokości 10% stawki podstawowej)

 Aby skorzystać z ulgi w opłacie związanej z posiadaniem Karty Dużej Rodziny lub kompostownikiem należy złożyć aktualizację deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nową deklarację.

 Przy nie wypełnianiu obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny ustala się stawkę podwyższoną, która stanowi dwukrotność stawki podstawowej.

 

2. Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne:

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przez zadeklarowaną liczbę pojemników lub worków rozumie się iloczyn liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich opróżnień zgodnej z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych dla danej nieruchomości.

  • od 01.07.2023 r.:

Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się stawkę opłaty za pojemnik lub worek o pojemności 120 l w wysokości 29,00 zł. Ponadto, za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności:

1. 60 l - 14,50 zł

2. 110 l -  26,50 zł

3. 240 l -  58,00 zł

4. 550 l  - 132,00 zł

5. 660 l - 159,50 zł

6. 770 l - 186,00 zł

7. 1100 l -  265,00 zł

8. 6000 l - 1450,00 zł

9. 7000 l - 1690,00 zł

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określa się, iż stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi dwukrotność stawki.

  • do  30.06.2023 r.:

Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne określa się następujące stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności:

 1) 60 l – 12,00

 2) 110 l – 22,50

 3) 120 l – 24,50

 4) 240 l – 49,50

 5) 550 l – 114,00

 6) 660 l – 137,00

 7) 770 l – 160,00

 8) 1100 l – 201,00

 9) 6000 l – 1 247,00

 10) 7000 l – 1 454,00

Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za niewypełnianie przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w dwukrotnej wysokości stawek jak wyżej,

•do 31.10.2021 r.:

Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny ustalono stawki opłaty za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o określonej pojemności w wysokości:

1) o pojemności 60 l – 3,17 zł,

2) o pojemności 110 l – 5,82 zł,

3) o pojemności 120 l – 6,34 zł,

4) o pojemności 240 l – 12,69 zł,

5) o pojemności 550 l – 29,10 zł,

6) o pojemności 660 l – 34,92 zł,

7) o pojemności 770 l – 40,74 zł,

8) o pojemności 1100 l – 58,20 zł,

9) o pojemności 6000 l – 317,45 zł,

10) o pojemności 7000 l – 370,36 zł

Niedopełnienie obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, skutkować będzie koniecznością ponoszenia, podwyższonej czterokrotnie podstawowej opłaty za jednokrotny odbiór odpadów komunalnych z pojemnika o określonej pojemności.

Osoby, które dotychczas nie segregowały odpadów komunalnych są zobowiązane do spełniania obowiązku segregacji. Odpady komunalne mogą być segregowane w przeznaczonych na nie specjalnych workach lub pojemnikach. Pierwszy raz zarówno worki na odpady selektywne oraz kody kreskowe należy pobrać bezpośrednio w firmie Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o. z/s w Nowej Rudzie, ul. Żeromskiego 2.

 

3.Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku:

  • 181,90 zł. rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

  • 363,80 zł. rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku segregacji odpadów komunalnych – opłata podwyższona.

 

4.Opłaty należy dokonywać na indywidualne konto bankowe do 25 dnia każdego miesiąca bez wezwania, a dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,wykorzystywanych jedynie przez część roku do 25 listopada każdego roku, w placówkach Gospodarczego Banku Spółdzielczego Radków z/s w Nowej Rudzie:

• Słupiec – ul. Radkowska nr 42.

• Nowa Ruda – Centrum – Rynek nr 14, ul. Teatralna nr 11.

• Drogosław – ul. Świdnicka nr 55

 

Metryka

sporządzono
2017-03-23 przez Krupa Marta
udostępniono
2017-03-23 00:00 przez Krupa Marta
zmodyfikowano
2023-06-21 17:13 przez Krupa Marta
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
4810
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.