Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie
Menu góra
Strona startowa Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne, bieżące, menu 37 - BIP - Gmina Miejska Nowa Ruda”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne

Data wytworzenia 2024-04-15, ostatniej modyfikacji 2024-04-15 13:50

OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E o decyzji kończącej postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.), w związku z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.), zawiadamiam, że w dniu 12.04.2024r. została wydana decyzja Nr 15/2024 w sprawie ustalenia
Data wytworzenia 2024-04-12, ostatniej modyfikacji 2024-04-12 09:47

OBWIESZCZENIE

Nowa Ruda, dnia 12.04.2024r. OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta Nowa Ruda działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. ustawy kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.) zawiadamia strony postępowania administracyjnego nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka
Data wytworzenia 2024-03-28, ostatniej modyfikacji 2024-03-28 12:55

OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrz Miasta Nowa Ruda działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku CGE 038 Sp. z o.o. z siedzibą w m. Posada, została wydana Decyzja Nr CP–02/2024
Data wytworzenia 2024-03-12, ostatniej modyfikacji 2024-03-12 12:38

Zawiadomienie o zamiarze wyłączenia karty adresowej zabytku nieruchomego z gminnej ewidencji zabytków

Nowa Ruda, dnia 12.03.2024r, RZP.4120.02.2024 ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE WYŁĄCZENIA KARTY ADRESOWEJ ZABYTKU NIERUCHOMEGO Z GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW Działając na podstawie § 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.) oraz § 18b ust.1 i § 18b ust. 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r.
Data wytworzenia 2024-02-01, ostatniej modyfikacji 2024-02-01 07:42

OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Miasta Nowa Ruda działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla planowanego zamierzenia pn.: „Budowa kablowej linii elektroenergetycznej SN wraz z równolegle ułożoną linią teletechniczną e
Data wytworzenia 2024-02-01, ostatniej modyfikacji 2024-02-01 07:38

OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrz Miasta Nowa Ruda działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z/s w Tarnowie działającej przez pełnomocników,
Data wytworzenia 2024-01-25, ostatniej modyfikacji 2024-01-25 08:52

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonach ulic Góra Anny, Spacerowej i Sudeckiej w Nowej Rudzie

RZP.6721.05.02.2023 Nowa Ruda, 25.01.2024 r. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonach ulic Góra Anny, Spacerowej i Sudeckiej w Nowej Rudzie Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
Data wytworzenia 2024-01-25, ostatniej modyfikacji 2024-01-25 08:48

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z jego treścią

RZP.6721.03.38.2020 Nowa Ruda, dnia 25.01.2023 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z jego treścią Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn.
Data wytworzenia 2024-01-25, ostatniej modyfikacji 2024-01-25 08:45

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z jego treścią

RZP.6720.1.24.2021 Nowa Ruda, dnia 25.01 2024 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA NOWA RUDA o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa oraz możliwości zapoznania się z jego treścią Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn.
Data wytworzenia 2023-12-14, ostatniej modyfikacji 2023-12-14 13:42

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE Burmistrz Miasta Nowa Ruda działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. ustawy kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977 ze zm.) zawiadamia strony postępowania administracyjnego nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 26, AM-7, Obr.
1 / 26
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.