Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie
Menu góra
Strona startowa Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne, bieżące, menu 37 - BIP - Gmina Miejska Nowa Ruda”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Planowanie i Zagospodarowanie Przestrzenne

Data wytworzenia 2023-09-12, ostatniej modyfikacji 2023-09-20 13:14

O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E - Z A W I A D O M I E N I E o zakończeniu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 10 § 1, art.49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości stronom postępowania informację, że zostało zakończone postępowanie dowodowe wszczęte na podstawie wniosku Pani Magdaleny Kamińskiej i Pana Dawida Bachledy złożony w dniu 04.
Data wytworzenia 2023-09-07, ostatniej modyfikacji 2023-09-07 07:51

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Piątej Częściowej Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Piątej Częściowej Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Nowa Ruda Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie Nr 250/XXXII/21 z dnia 24 lutego 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 300/XXXIX/21 z dnia 29 września 2021 r.
Data wytworzenia 2023-09-07, ostatniej modyfikacji 2023-09-07 07:46

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Kołowej w Nowej Rudzie

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Kołowej w Nowej Rudzie Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Nowej Rudzie Nr 156/XVIII/20 z dnia 25 marca 2020 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Data wytworzenia 2023-08-24, ostatniej modyfikacji 2023-08-24 07:28

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie

Nowa Ruda, 24.08.2023 r. RZP.6721.04.02.2023 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) oraz art. 39 ust. 1 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
Data wytworzenia 2023-08-24, ostatniej modyfikacji 2023-08-24 07:25

Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrz Miasta Nowa Ruda działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2023r. poz. 977) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku MATPLAST Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika Jerzego Forysia, została wydana Decyzja
Data wytworzenia 2023-08-03, ostatniej modyfikacji 2023-08-03 07:33

OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Miasta Nowa Ruda działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 20 2 3 r. p oz. 977 t.j. ) zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla planowanego zamierzenia pn.: „ rozbudowa sieci elektroenergetycznej 20kV”, planowanej do realizacji na dzia ł kach nr
Data wytworzenia 2023-08-03, ostatniej modyfikacji 2023-08-03 07:29

OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrz Miasta Nowa Ruda działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2023r. poz. 977) i art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa (Dz. U. z 2023r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku MATPLAST Sp. z o.o., działającej przez pełnomocnika Panią Magdalenę Szyłko, została wydana
Data wytworzenia 2023-06-12, ostatniej modyfikacji 2023-06-12 08:06

OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrz Miasta Nowa Ruda działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 20 2 3 r. p oz. 977 t.j. ) zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla planowanego zamierzenia pn.: „ r ozbudowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej ”,
1 / 24
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.