Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie
Menu góra
Strona startowa Ogłoszenia Nieruchomości Mienia Komunalnego Bonifikaty od jednorazowej opłaty przekształceniowej
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Bonifikaty od jednorazowej opłaty przekształceniowej, bieżące, menu 446 - BIP - Gmina Miejska Nowa Ruda”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Bonifikaty od jednorazowej opłaty przekształceniowej

Bonifikaty od jednorazowej opłaty przekształceniowej

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z BONIFIKATY

OD OPŁATY JEDNORAZOWEJ ZA PRZEKSZTAŁCENIAE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 17/II/18 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wysokości oraz warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowa Ruda w prawo własności tych gruntów, wysokość bonifikaty od opłaty jednorazowej wynosi:

- 70% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło
przekształcenie;
-
60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po
przekształceniu;
-
50% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po
przekształceniu;
-
40% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po
przekształceniu;
-
30% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po

przekształceniu;
-
20% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po
przekształceniu;
-
10% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w siódmym roku po
przekształceniu;

Warunkiem udzielenia bonifikaty jest:

1) ujawnienie prawa własności nabytego w drodze następstwa prawnego w księdze wieczystej,
2) brak zadłużenia wobec Gminy Miejskiej Nowa Ruda z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste
oraz podatku od nieruchomości będącej przedmiotem przekształcenia.

 

Zgodnie z art. 9 a ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 139) właściwy organ udziela, na wniosek, bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99%:

- osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym

lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed
ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami
opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,

- członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o 
Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.);

- inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o
zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz.
2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752);

- kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy
z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz.752);

- świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieod-
wracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prena-
talnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) lub ich opiekunom prawnym;

będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkal-
nych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób.

 

Osoby zainteresowane zapłatą opłaty za przekształcenie jednorazowo z uwzględnieniem obowiązujących bonifikat powinny:

1) zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego wniesienia opłaty za przekształcenie wraz z wnios-
kiem o udzielenie przysługującej bonifikaty,

2) osoby spełniające przesłanki do udzielenia 99% bonifikaty winny dołączyć stosowne
dokumenty potwierdzające ww. uprawnienie.

 

O wysokości opłaty jednorazowej z zastosowaniem bonifikaty wnioskodawcy zostaną poinfor-
mowani w terminie 14 dni, od daty zgłoszenia.

Opłatę jednorazową należy wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia w/w informacji.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia w powyższej sprawie można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie, Rynek nr 11, pokój nr 109, tel. 74 872 0325.

 

 

Wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie (BIP- druki i wnioski do pobrania ).

Metryka

sporządzono
2020-02-26 przez
udostępniono
2020-02-26 00:00 przez Gizka Łukasz
zmodyfikowano
2020-02-26 15:20 przez Gizka Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1351
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.