Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie
Menu góra
Strona startowa Gmina Miejska Nowa Ruda Rada Miejska Kadencja 2010 - 2014 Plan Pracy Rady Rok 2013
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Rok 2013, bieżące, menu 70 - BIP - Gmina Miejska Nowa Ruda”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Rok 2013

Rok 2013

Uchwała Nr 231/XXIX/12
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Rady Miejskiej w Nowej Rudzie na rok 2013.”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Dz.U. nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218  z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. DzU. Nr 52, poz. 420, DzU. Nr 157, poz. 1241, z 2010r. DzU. Nr 28 poz. 142, i poz. 146, Dz.U.Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011r. DzU. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. Poz. 567) oraz § 18 ust. 1 Statutu Gminy Miejskiej Nowa Ruda (DzU. Urz. Woj. Dolno. 2012, poz. 1270),Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala:


§ 1. Zatwierdza się „Plan Pracy Rady Miejskiej w Nowej Rudzie na rok 2013”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Nowej Rudzie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 231/XXIX/12
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie
z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie zatwierdzenia „Planu Pracy Rady Miejskiej w Nowej Rudzie na rok 2013”

„Plan Pracy Rady Miejskiej w Nowej Rudzie na rok 2013” określa ramowy układ problemów, istotnych z punktu widzenia społeczności lokalnej miasta Nowa Ruda, którymi powinna zająć się Rada Miejska na sesjach, oraz orientacyjny terminarz ich przeprowadzenia. Pozwoli to na rzetelne i wnikliwe opracowanie planowanych do rozpatrzenia problemów oraz, co się z tym wiąże, ustalenie planów pracy poszczególnych komisji stałych Rady, Burmistrza i podległego mu aparatu urzędniczego. Pozwoli to również na usprawnienie pracy Rady. Należy podkreślić, iż  plan pracy zawiera otwarty katalog problemów, który, w miarę potrzeb może być na bieżąco modyfikowany w zależności od aktualnych uwarunkowań, poprzez wprowadzanie zagadnień w projektach porządków obrad kolejnych zwoływanych sesji Rady Miejskiej w Nowej Rudzie.
Zgodnie z § 18 Statutu Gminy Miejskiej Nowa Ruda, Przewodniczący sporządza roczny plan pracy rady, który podlega zatwierdzeniu przez radę do 31 grudnia każdego roku.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.


Załącznik do Uchwały Nr 231/XXIX/12 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 grudnia 2012r.

Ramowy Plan Pracy Rady Miejskiej w Nowej Rudzie na rok 2013.

I Kwartał

 1. Sesja tematyczna:
  - „możliwości rozwoju oświaty noworudzkiej”.
 2. Przedłożenie sprawozdań z pracy komisji stałych Rady za 2012r.
 3. Rozpatrywanie projektów uchwał.
 4. Interpelacje, wnioski, zapytania.
 5. Sprawy różne.

II Kwartał

 1. Sesja tematyczna:
  - „ współpraca miast partnerskich Nowa Ruda - Broumov”.
 2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012r. (do 30.06)
 3. Absolutorium dla Burmistrza Miasta (do 30.06)
 4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwał w sprawie programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2012r. (do 30.04)
 5. Rozpatrywanie projektów uchwał.
 6. Interpelacje, wnioski, zapytania.
 7. Sprawy różne.

III Kwartał

 1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013r.
 2. Rozpatrywanie projektów uchwał.
 3. Interpelacje, wnioski, zapytania.
 4. Sprawy różne.

IV Kwartał

 1. Przyjęcie budżetu miasta na rok 2014.
 2. Rozpatrywanie projektów uchwał.
 3. Interpelacje, wnioski, zapytania.
 4. Sprawy różne.

Metryka

sporządzono
2013-03-11 przez Caban Justyna
udostępniono
2013-03-11 00:00 przez Caban Justyna
zmodyfikowano
2013-03-11 10:46 przez Gizka Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1798
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.