Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie
Menu góra
Strona startowa Gmina Miejska Nowa Ruda Urząd Miasta Komórki organizacyjne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Komórki organizacyjne, menu 92 - BIP - Gmina Miejska Nowa Ruda”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Komórki organizacyjne

Komórki organizacyjne

ZAKRES DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
URZĘDU MIEJSKIEGO W NOWEJ RUDZIE

ZADANIA OGÓLNE

Do zadań realizowanych przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu należą:

 1. opracowywanie projektów do programów rozwoju miasta w części dotyczącej danej komórki organizacyjnej Urzędu;
 2. podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych w celu zapewnienia właściwej realizacji zadań określonych w programach i planach rozwoju miasta;
 3. podejmowanie działań w celu pozyskania środków finansowych spoza budżetu miasta, ze szczególnym uwzględnieniem programów Unii Europejskiej;
 4. przygotowywanie projektów uchwał, materiałów informacyjnych i analiz będących przedmiotem obrad organów gminy;
 5. przygotowywanie projektów zarządzeń, postanowień, pism, materiałów informacyjnych i analiz dla Burmistrza;
 6. realizacja zadań wynikających z uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń i postanowień Burmistrza;
 7. opracowywanie propozycji do projektu budżetu miasta w zakresie problematyki, należącej do kompetencji danej komórki organizacyjnej Urzędu;
 8. opracowywanie sprawozdawczości i wykonywanie innych prac statystycznych w ramach programu badań GUS;
 9. podejmowanie działań zapewniających skuteczną ochronę mienia Urzędu;
 10. prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w granicach upoważnienia udzielonego przez Burmistrza;
 11. udzielanie wyjaśnień dotyczących wniosków, skarg, petycji i postulatów mieszkańców miasta;
 12. współpraca z komisjami stałymi lub doraźnymi Rady Miejskiej w zakresie kompetencji komórki organizacyjnej Urzędu i dyspozycji Burmistrza;
 13. przygotowanie dla potrzeb Burmistrza materiałów niezbędnych do udzielania informacji i wyjaśnień na zgłoszone przez Radnych wnioski i interpelacje;
 14. przygotowanie niezbędnych materiałów w zakresie kompetencji komórek organizacyjnych Urzędu dla potrzeb Rady Miejskiej i Burmistrza, dotyczących sprawowania funkcji nadzorczych nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi;
 15. rozstrzyganie spornych problemów w sprawach wynikających z zawartych umów;
 16. znajomość przepisów prawnych stosowanych na zajmowanym stanowisku pracy oraz rozpatrywanie spraw, zgodnie z tymi przepisami;
 17. wykonywanie na polecenie Burmistrza lub jego Zastępcy innych zadań w sprawach nie objętych zakresem działania danej komórki organizacyjnej Urzędu;
 18. przygotowanie materiałów do umieszczenia na tablicach informacyjnych, w publikacjach, stronach internetowych Urzędu orz w Biuletynie Informacji Publicznej;
 19. realizacja zapisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
 20. realizacja procedur z ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych.

Metryka

sporządzono
2013-03-13 przez Gizka Łukasz
udostępniono
2013-03-13 00:00 przez Łukasz Gizka
zmodyfikowano
2013-03-13 13:17 przez Gizka Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
101037
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.