Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie
Menu góra
Strona startowa Gmina Miejska Nowa Ruda Urząd Miasta Komórki organizacyjne Biuro Obsługi Klienta (BOK)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Biuro Obsługi Klienta (BOK) , bieżące, menu 93 - BIP - Gmina Miejska Nowa Ruda”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Biuro Obsługi Klienta (BOK)

Biuro Obsługi Klienta (BOK)

Do zadań Biura Obsługi Klienta należą następujące sprawy:

 1. przyjmowanie, rejestracja, rozdzielanie i wysyłanie korespondencji wpływającej do Urzędu;
 2. zapewnienie prawidłowego obiegu korespondencji wpływającej do Urzędu;
 3. przyjmowanie na wniosek Klienta skarg i wniosków zgłaszanych ustnie do protokołu;
 4. sygnalizowanie komórkom organizacyjnym Urzędu zbliżającego się terminu udzielenia odpowiedzi na skargi, wnioski, listy, pisma, itp.;
 5. przyjmowanie pism sądowych lub prokuratorskich w przypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania;
 6. przyjmowanie pism sądowych;
 7. przyjmowanie obwieszczeń;
 8. przyjmowanie obwieszczeń o licytacji od organu egzekucyjnego i wywieszanie ich na tablicy ogłoszeń Urzędu;
 9. pośrednictwo w przekazywaniu korespondencji pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu w sytuacji, gdy musi być ona przekazana za poświadczeniem odbioru;
 10. kierowanie i nadzór nad pracą doręczycieli doręczających korespondencję urzędową w obrębie miasta;
 11. udzielanie informacji o sprawach, jakie są załatwiane w Urzędzie lub wskazanie klientowi właściwego merytorycznie do jej załatwienia podmiotu, łącznie z jego adresem i godzinami urzędowania;
 12. udzielanie Klientowi informacji dotyczącej tego, w jakim stadium załatwiania jest wniesiona przez niego sprawa i która komórka ją prowadzi, itp.;
 13. udzielanie informacji o ogłoszonych przetargach na sprzedaż lub wydzierżawienie nieruchomości, będących mieniem komunalnym;
 14. udzielanie informacji o aktualnych wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży;
 15. udzielanie informacji o ogłoszonych przetargach, rokowaniach, itp. zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych;
 16. przyjmowanie i ewidencjonowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ofert składanych do Urzędu w związku z uruchomionymi procedurami zamówienia publicznego;
 17. udzielanie informacji o trybie załatwiania spraw, w tym terminach, opłatach, podstawie prawnej, niezbędnych załącznikach, uzgodnieniach, itp.;
 18. pomoc w napisaniu lub wypełnieniu przez klienta wniosku, w tym udostępnienie niezbędnych druków i formularzy;
 19. potwierdzaniu za zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów dołączanych do wniosku lub akt postępowania administracyjnego prowadzonego przez Urząd;
 20. sprzedaż znaków opłaty skarbowej;
 21. udzielanie informacji o mieście, na podstawie posiadanej bazy danych, niepodlegających wyłączeniu jawności na podstawie obowiązujących przepisów prawnych;
 22. udzielanie informacji o tym, czy dany teren jest mieniem komunalnym, czy własnością innego podmiotu, o jego oznaczeniu geodezyjnym, przewidzianym dla niego zapisie w planie zagospodarowania lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania;
 23. udostępnianie przepisów prawa miejscowego w tym przepisów gminnych;
 24. udzielanie pomocy w korzystaniu przez klienta z dostępnego łącza internetowego dającego dostęp do Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony urzędowej Urzędu;
 25. udzielanie informacji oraz dystrybucja miejskich materiałów promocyjnych w ramach szeroko pojętej „Informacji Turystycznej”;
 26. gromadzenie i stała aktualizacja bazy danych o mieście (informacje podstawowe);
 27. pośredniczenie w załatwianiu wybranych grup indywidualnych spraw leżących w kompetencji innych komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego, celem wyeliminowania bezpośredniego kontaktu klienta z pracownikiem bezpośrednio prowadzącym sprawę w zakresie następujących rodzajów spraw:
  1. zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w placówce handlowej;
  2. zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w placówce gastronomicznej;
  3. wpis do ewidencji działalności gospodarczej bądź zmiana wpisu;
  4. licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;
  5. wydanie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
  6. wydanie paszportu;
  7. zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej;
  8. zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie miasta lub jego części;
  9. wydawanie decyzji o warunkach zabudowy;
  10. wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego;
  11. wydanie zezwolenia na usytuowanie reklamy;
  12. zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg;
  13. zezwolenia na usytuowanie pawilonu handlowego lub usługowego oraz innych urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg;
  14. wypisy z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego;
  15. wypisy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  16. zezwolenie na usunięcie drzewa;
  17. zezwolenie na utrzymywanie psa rasy niebezpiecznej;
  18. wykreślenie z hipoteki ustanowionej na nieruchomości;
  19. zaświadczenie o stanie majątkowym;
  20. zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych;
  21. wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Metryka

sporządzono
2024-06-04 przez Jarosz Łukasz
udostępniono
2024-06-04 00:00 przez Jarosz Łukasz
zmodyfikowano
2024-06-04 10:28 przez Jarosz Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
7146
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.