Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nowej Rudzie
Menu góra
Strona startowa Gmina Miejska Nowa Ruda Urząd Miasta Komórki organizacyjne Wydział Finansów Gminnych (FG)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wydział Finansów Gminnych (FG) , bieżące, menu 99 - BIP - Gmina Miejska Nowa Ruda”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wydział Finansów Gminnych (FG)

Wydział Finansów Gminnych (FG)

Do zadań Wydziału Finansów Gminnych należy:

 1. opracowywanie projektów budżetu miasta oraz układu wykonawczego uchwalonego budżetu miasta;
 2. opracowywanie projektów uchwał w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych;
 3. prowadzenie analiz faktycznego korzystania przez podmioty gospodarcze z ulg zawartych w uchwałach Rady Miejskiej ustalających stawki podatków i opłat lokalnych oraz przedstawianie propozycji zmian dotychczasowych unormowań lub wprowadzenia nowych wraz z symulacjami skutków finansowych dla budżetu miasta;
 4. opracowywanie planów finansowych rocznych i harmonogramów, zgodnie z ustawą o finansach publicznych;
 5. analiza realizacji budżetu;
 6. dokonywanie zmian w budżecie miasta w toku jego realizacji;
 7. czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz odpowiednich relacji pomiędzy realizacją dochodów i wydatków budżetowych;
 8. kontrola wydatkowania środków finansowych przyznanych z budżetu miasta w jednostkach podporządkowanych;
 9. prowadzenie kasy;
 10. prowadzenie księgowości dochodów i wydatków budżetowych;
 11. prowadzenie spraw dotyczących naliczeń podatku VAT w sprawach dotyczących mienia komunalnego;
 12. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 13. sporządzanie rocznych bilansów finansowych;
 14. opracowywanie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze oraz sprawozdania opisowego za rok budżetowy;
 15. prowadzenie księgowości zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz depozytów;
 16. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi przy opracowywaniu projektów zmian planów finansowych w okresie roku budżetowego;
 17. prowadzenie księgowości zadań inwestycyjnych realizowanych przez miasto, czuwanie nad prawidłowością realizacji umów zawartych z wykonawcami, przepływem środków finansowych oraz sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie;
 18. prowadzenie ewidencji, aktualizacja wyceny oraz umorzeń środków trwałych;
 19. prowadzenie spraw finansowych związanych z umowami najmu lokali użytkowych;
 20. obsługa kasowa Urzędu, wpłaty i wypłaty gotówkowe, prowadzenie ewidencji w postaci raportów kasowych;
 21. sprawowanie kontroli finansowej nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi;
 22. przestrzeganie dyscypliny budżetowej, zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych;
 23. zbieranie wniosków o dofinansowanie ze źródeł pomocowych;
 24. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zaciągania pożyczek i kredytów;
 25. przekazywanie planowanych kwot dotacji do wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych, zgodnie z budżetem miasta na dany rok;
 26. kompletowanie dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia spraw podatkowych w zakresie ulg, umorzeń, odroczeń i odwołań;
 27. windykacja należności budżetu miasta z tytułu podatków i opłat lokalnych, zbycia, najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego mienia komunalnego, we współpracy z Zespołem Radców Prawnych;
 28. prowadzenie spraw z zakresu udzielania ulg podatkowych;
 29. pobór opłaty eksploatacyjnej i windykacja zobowiązań z tego tytułu;
 30. wykonywanie czynności sprawdzających przedmiot opodatkowania w podatkach lokalnych;
 31. przeprowadzanie kontroli podatkowej;
 32. dokonywanie interpretacji w trybie art.14 a ordynacji podatkowej,
 33. wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym;
 34. kontrola podatników na terenie miasta z zakresu prowadzonych podatków;
 35. prowadzenie urządzeń księgowych dla zobowiązań podatkowych podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, podatku od posiadania psów oraz od środków transportowych;
 36. pobór i księgowanie wpływów i zwrotów dotyczących podatków będących dochodami miasta;
 37. prowadzenie windykacji zaległości podatkowych (wystawianie upomnień, decyzji oraz tytułów wykonawczych);
 38. współpraca z urzędem skarbowym w zakresie prowadzenia egzekucji administracyjnej;
 39. przypis należności, windykacja dochodów z tytułu: przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, z tytułu przeniesienia prawa własności gruntów komunalnych na rzecz osób fizycznych, z tytułu opłat za dzierżawę nieruchomości komunalnych, we współpracy z Wydziałem Mienia Komunalnego;
 40. rozliczanie dochodów z tytułu opłaty targowej i parkingowej;
 41. sporządzanie list płac;
 42. prowadzenie dokumentacji zasiłków płatnych z ZUS;
 43. sporządzanie wszystkich dokumentów rozliczeniowych wymaganych przez ZUS;
 44. sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z urzędem skarbowym w zakresie podatku od osób fizycznych;
 45. sporządzanie przelewów dotyczących wynagrodzeń i potrąceń z wynagrodzeń;
 46. sporządzanie sprawozdań z funduszu płac;
 47. naliczanie ryczałtów za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych;
 48. sporządzanie list diet dla radnych;
 49. prowadzenie ewidencji pracowników ubezpieczonych w PZU;
 50. sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym wszystkich rachunków, faktur, delegacji służbowych i zaliczek;
 51. dokonywanie przelewów;
 52. rozliczanie zaliczek i delegacji;
 53. przygotowywanie materiałów w zakresie emitowania przez miasto obligacji komunalnych oraz poręczenia zobowiązań wynikających z obligacji emitowanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego oraz koordynacja gospodarki kapitałowej miasta.
 54. prowadzenie rejestru umów Urzędu.

Metryka

sporządzono
2013-03-13 przez Gizka Łukasz
udostępniono
2013-03-13 00:00 przez Łukasz Gizka
zmodyfikowano
2013-03-13 14:01 przez Gizka Łukasz
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
5482
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.